slowoklucz
Misja

MISJA

Problematyka globalnego ocieplenia jest obecnie najważniejszym „cywilnym” problemem Ziemi i jej mieszkańców. Intensywne działania edukacyjne są niezmiernie ważne – wiadomo, że najskuteczniejsze przeciwdziałania są uwarunkowane decyzjami indywidualnymi. Zatem szerokie dotarcie do dzieci i młodzieży, która wykazuje największą podatność i wrażliwość na nowe postawy społeczne - poprzez sprawnych i przekonanych edukatorów i nauczycieli - jest potrzebą chwili, choć jednocześnie potrzebą długofalową.

 

Kluczowym celem Akademii Zrównoważonego Rozwoju jest wspieranie edukacji i przekazywanie wiedzy na temat zmian klimatu, globalnego ocieplenia oraz ochrony środowiska w szkołach oraz rozbudzanie chęci do działań indywidualnych i zbiorowych. Pomagamy szkołom i nauczycielom w skutecznym realizowaniu założonych celów edukacyjnych.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz