slowoklucz
Przegląd literatury

Polecamy Państwa uwadze poniższe pozycje

Jak rozszerzyć wiedzę?
Louis J. Battan, Pogoda, PWN, Warszawa, 1978.
Louis J. Battan, Sztuczny deszcz, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1966.
Danuta Martyn, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa, 1985.
Krzysztof Haman, Dlaczego pada deszcz?, Wydawnictwo Specjalne „Delty” Warszawa, 1986.
Zbigniew Sorbian, Meteorologia dla każdego, Prószyński i s-ka,  Warszawa, 2001.
Zbigniew Sorbian, Pogoda dla koneserów, Meteor, Warszawa, 2004.
Red. Krzysztof Kożuchowski, Pory roku w Polsce, Uniwersytet Łódźki, 2000.
Louise B. Young, Earth’s aura, Penquin Books Ltd, 1977.
Red. Halina Lorenc, Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa, 2005r.
 
Klimat i człowiek
John Firor, Zmieniająca się atmosfera, WSIP, Warszawa, 1994.
Krzysztof Kożuchowski, Rajmund Przybylak, Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1995.
Podstawy Ochrony Środowiska /3/, Andrzej Drągowski, Janusz B. Falinski, Witold Lenart, Aleksandra Macioszczyk, Antropogeniczne przemiany środowiska, WSIP, Warszawa, 1995r.
Maciej Sadowski, Hanna Olecka, Efekt cieplarniany a zmiany klimatu, Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa, 1993.
Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Klimat-środowisko-człowiek, Wrocław, 2004 r.
Komitet Prognoz, „Polska 2000 Plus” Polski Komitet Narodowy IGBP - Global Change PAN, Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne?,  Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2003.
 
Spojrzenie globalne na zmiany klimatu
Marq de Villiers, Water wars, Weidenfeld & Nicolson, Londyn, 1999. John Gribbin, Garbon Dioxide Climate and Man, International Institute for Environment and Development, Londyn, 1981.
OECD Documents, Climate Change, Paryż, 1992.
David R. Wright, The greenhouse effect, Hodder & Stoughton, 1990.
L.A. Frakes, J. Francis, J.I. Syktus, Climate modes of the Phanerozoic, Cambridge University Press, 1992.
Red. M. Sanderson, Unesco Sourbook in Climatology, Unesco, 1990.
John Gribbin, Climatic Change, Cambridge University Press, 1987.
Danny Harvey, Global Warming, Pearson Education Limited, Essex, 2000.
Georg Breuer, Weather Modification, Cambridge University Press, 1980.
Lars Ryden, Paweł Migula, Magnus Anders, Environmental science, A Baltic University Press, Uppsala, 2003.
Laurie Friday, Ronald Laskey, The Fragile Environment, Cambridge University Press, 1989.
Andre Singer, Battle for the Planet, 1987,
 
Ochrona klimatu w praktyce
Marek Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, PWN, Warszawa, 2007.  
Claes Bernes, A Warmer World, The Greenhouse Effect and Climate Change,  Swedish Environmental Protection Agency, Norrköping, 2003.
Grzegorz Wiśniewski, Stanisław Gołębiewski, Marian Gryciuk, Kolektory słoneczne, COIB, Warszawa, 2001.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz