pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
NASZE DROGIE CIEPŁO

NASZE DROGIE CIEPŁO

Oszczędność energii to już nie moda, ale konieczność. Wzrastające systematycznie ceny energii oraz światowa tendencja do ograniczania emisji dwutlenku węgla i zapobiegania efektowi cieplarnianemu powoduje że na co dzień stykamy się z problemem skutecznej izolacji cieplnej.

Nasze domy są pod względem zużycia energii bardzo rozrzutne. Najwięcej ciepła, bo aż 30–40% ucieka przez system wentylacyjny, zwłaszcza przez stary, ale najbardziej rozpowszechniony rodzaj wentylacji grawitacyjnej. Pod względem utraty ciepła drugim w kolejności winowajca są ściany, przez które przenika 20–30% ciepła. Szczególnie widać to na termofotografiach bloków budowanych z wielkiej płyty w latach 70. Również stare drewniane i nieszczelne okna są odpowiedzialne za utratę 15– 25% ciepła. Nieocieplony, cienki blaszany dach to 10–25% straty ciepła, a piwnica i fundamenty 3–6%. Miarą dobrze lub źle zaizolowanego domu jest wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Wskaźnik ten informuje o ilości potrzebnego ciepła do ogrzania domu w standardowym okresie grzewczym i mierzony jest w kWh/m2/rok. W Polsce budynki wznoszone były z zastosowaniem różnych norm i najbardziej energochłonne są te, które zbudowane zostały przed rokiem 1985. Ich zapotrzebowanie energetyczne waha się w zakresie 240-350 kWh/m2/rok. Budynki wznoszone po 1998 roku budowane są według znacznie lepszych standardów i ich zapotrzebowanie energetyczne mieści się w zakresie 90–120 kWh/m2/rok, co jest już wielkością przybliżającą nas do wartości 70 kWh/m2/rok, która pozwala na określanie budynku jako energooszczędny. Na marginesie warto zauważyć, że średnie zapotrzebowanie na energię budynków w Niemczech wynosi 50–100 kWh/m2/rok, a budynki wznoszone w Danii po od roku 2005 muszą spełniać warunek energochłonności na poziomie 25–55 kWh/m2/rok, czyli około 3 razy mniej niż w Polsce. Niestety gros zasobów mieszkaniowych nie spełnia obowiązujących dzisiaj norm cieplnych. Stąd już w 1998 roku Sejm przyjmie ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych, która została zastąpiona nowymi rozwiązaniami prawnymi, bowiem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459). Jedną z istotnych barier w podejmowaniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych jest brak wystarczających środków. Chociaż¿ każda z takich inwestycji ma na celu przyniesienie konkretnych korzyści finansowych, jednak muszą być one poprzedzone poniesieniem pewnych – w wielu przypadkach znacznych – kosztów inwestycyjnych. Wspomniane ustawy pomyślane zostały tak, aby wesprzeć inwestorów i zapewniać premie tym, którzy posikując siê kredytami bankowymi wykonają inwestycje przynoszące konkretne efekty w zakresie zmniejszenia zużycia energii. Oszczędności te polegają na ograniczeniu energochłonności budynków lub strat ciepła w źródle oraz w czasie przesyłu. Premia wynosi 20% kwoty wykorzystanego kredytu (lecz nie więcej ni¿ 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii) i jest wypłacana po zakończeniu realizacji zadania, w formie umorzenia części zadłużenia. Aby można było z tej premii skorzystać, konieczne jest uzyskanie redukcji zużycia energii:


• w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – o co najmniej 10%;
• w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – o co najmniej 15%;
• w pozostałych budynkach – o co najmniej 25%;
• w lokalnych źródłach i sieciach cieplnych – zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej o co najmniej 25%.

Premie można także uzyskać przy likwidacji źródła ciepła i podłączeniu budynku do sieci lokalnej, o ile prowadzi to do zmniejszenia rocznych kosztów ciepła o co najmniej 20% oraz przy zamianie źródła energii na odnawialne lub zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji.


Źródło: Paweł Wójcik, ŚRDOOWISKO (11.2009)

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz