slowoklucz
Odcinek 2

ODCINEK 2 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

CHRONIONE OBSZARY W POLSCE

 

 Drugi odcinek prezentuje formy ochrony przyrody, których celem jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej i zapewnienie ciągłości istnienia gatunków. Głównymi formami ochrony bogactwa biologicznego są (określone na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku) parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 oraz pomniki przyrody. Podczas tego odcinka zostaną zaprezentowane zadania jakie spełniają wymienione formy ochrony przyrody i przez kogo zostają powoływane. Zachowanie dla przyszłych pokoleń, naturalnych obszarów w stanie „nienaruszonym” lub bardzo mało zmienionym jest głównym zadaniem wszystkich obszarów chronionych. Mają one umożliwiać poznanie mało zmienionej przyrody oraz cieszyć odwiedzających.


Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz