slowoklucz
Odcinek 9

ODCINEK 9 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

INWAZJE BIOLOGICZNE

Odcinek został poświęcony ciekawemu i rzadko omawianemu tematowi inwazji biologicznych. Niektóre gatunki, głównie roślin przemieszczają się zajmując miejsca lokalnych gatunków. Ich pojawienie się w innych ekosystemach nazywamy inwazją biologiczną. Za inwazyjne uznano 4 gatunki: czeremchę amerykańską, klon jesionolistny, dąb czerwony i robinię akacjową. Tak liczne występowanie obcych gatunków drzew w Kampinoskim Parku Narodowym świadczy o znacznych przekształceniach antropogenicznych przyrody i jest przejawem degeneracji fitocenoz leśnych. Każdy nowy gatunek stanowi niebezpieczeństwo dla ekosystemu, w którym dotąd był nieobecny. Najważniejszym problemem jaki zostaje podjęty w tym odcinku, są nieznane dotąd pasożyty na które rodzime gatunki nie są odporne. Każde zawleczenie gatunku obcego – nawet gdyby miała przynosić duże korzyści gospodarcze – powinna być poprzedzona serią badań i symulacji skutków dla środowiska naturalnego. Może się bowiem okazać, iż spodziewane korzyści będą mniejsze niż zakładano i nie zrekompensują niewątpliwych szkód.

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz