slowoklucz
Odcinek 10

ODCINEK 10 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

FRAGMENTACJA EKOSYSTEMÓW

Odcinek dziesiąty jest poświęcony zjawisku fragmentacji ekosystemów i powiązaniom wybranych Parków Narodowych z ich najbliższym otoczeniem, oraz wpływom jakie bezpośrednio i pośrednio wywiera ono na cenne przyrodniczo, chronione obszary. Przybliża on widzom podstawowe zagadnienia teoretyczne i terminologiczne takie jak: fragmentacja ekosystemów i jej rodzaje, mozaika ekosystemów czy też korytarze ekologiczne. Co więcej, obrazuje wpływ fragmentacji ekosystemów na życie zwierząt wskazując takie zagadnienia jak: obszar minimalny, strefa brzeżna, wnętrze płatu i ekotopy oraz przedstawia wpływ czynników antropogenicznych na fragmentację ekosystemów.

 Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz