slowoklucz
Odcinek 11

ODCINEK 11 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

KATASTROFY EKOLOGICZNE

Celem odcinka 11 serii „Bioróżnorodność, a zagrożenia środowiskowe” jest przybliżenie widzowi problematyki katastrof ekologicznych. Zjawiska te choć występują stosunkowo rzadko, to ze względu na ich gwałtowność i zasięg, mają ogromny wpływ na społeczeństwa, ekosystemy. Katastrofy ekologiczne, oprócz szkód materialnych oraz licznych ofiar w ludziach, przynoszą zniszczenie środowiska, pogorszenie warunków bytowych, niedożywienie, epidemie chorób zakaźnych. Zostają nam bliżej przedstawione takie zjawiska jak powodzie, pożary, susze oraz burze i huragany.

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz