slowoklucz
Odcinek 15

ODCINEK 15 CYKLU RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

NATURA 200

Piętnasty odcinek skupia się na dokładniejszym przedstawieniu programu Natura 2000. Jego celem jest wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo, optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. W ramach programu Natura 2000 zabrania się umyślnego chwytania oraz zabijania, ptaków objętych ochroną, umyślnego niszczenia gniazd i jaj lub umyślnego płoszenia ptaków objętych ochroną. Jeśli chodzi o ochronę siedlisk to zabrania się umyślnego zrywania, niszczenia i uszkadzania oraz zbioru roślin objętych ochroną. Przybliżone zostają nam niektóre obszary na terenie Polski objęte programem Natura 2000.

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz