slowoklucz
Wrzesień

Uchodźcy klimatyczni: ludzie ponoszą konsekwencje zmian klimatu

 

Rezaul Karim Chowdhury pochodzi z Kutubdii, bangladeskiej wyspy znajdującej się w Zatoce Bengalskiej. Kiedy Chowdhury był młodszy, porośnięta palmami, tropikalna wyspa zajmowała 65 kilometrów kwadratowych, lecz wzrastający poziom morza i erozja zmniejszyły ją do zaledwie 25 kilometrów kwadratowych. Ponad 40 000 mieszkańców Kutubdii, których ziemia i domy zostały zalane, uciekło na piaszczyste łachy w pobliżu miasta Coxsbazar na stałym lądzie, gdzie żyją w nędzy i w ciągłym strachu przed eksmisją. Chowdhury zarządza organizacją zajmującą się rozwojem na Kutubdii i pomimo tego, że chciałby pomóc uciekinierom, jest zmuszony do ignorowania ich próśb, ponieważ nie ma im nic do zaoferowania.

 

Postępująca zmiana klimatu będzie powodowała przeniesienia coraz większej liczby bezbronnych ludzi, takich jak w Kutubdii, ponieważ podnoszenie się poziomu morza i ekstremalne warunki pogodowe przynoszą niszczycielskie powodzie, susze i inne klęski. Zlokalizowana w Londynie fundacja Environmental Justice donosi, że około 26 milionów ludzi na całym świecie musiało się wyprowadzić ze względu na skutki zmiany klimatu, liczba ta do 2050 roku może wzrosnąć do 150 milionów. Environmental Justice szacuje, że zagrożona koniecznością przesiedlenia jest nawet 500 do 600 milionów ludzi – 10 procent populacji.

 

Arktyczne wioski zmagają się z ze skutkami tajenia wiecznej zmarzliny. W Newtok, na zachodnim wybrzeżu Alaski, topniejąca wieczna zmarzlina i podnoszący się poziom morza narażają wioskę na problemy sanitarne, ponieważ lokalne systemy oczyszczania ścieków ulegają zniszczeniu, a zamarznięta dotychczas ziemia staje się niestabilna, co powoduje zapadanie się domów. Dodatkowo system dostarczania wody do wioski jest zagrożony zatruciem wodą morską. W związku z tymi poważnymi wyzwaniami, Newtok przygotowuje się na najgorsze. Zostało już ustalone, że cała miejscowość zostanie przeniesiona kilkanaście kilometrów na południe. Jednak brak finansowania i koordynacji sprawia, że przeniesienie i przystosowanie się będą trudne.

 

Ekstremalne warunki pogodowe, podnoszący się poziom morza i pustynnienie są głównymi przyczynami uchodźctwa klimatycznego. Tacy ludzi są często definiowani jako ci, którzy opuścili domy i porzucili swoje dotychczasowe życie ze względu na czynniki związane ze zmianą klimatu.

W Mongolii, oszacowano, że jedna czwarta populacji uciekła do dzielnic nędzy, znajdujących się w pobliżu centrum Ułan Bator, po to by znaleźć pracę, ponieważ ich tradycyjny, nomadyczny styl życia został zagrożony przez długie, mroźne zimy i pustynnienie spowodowane zmianą klimatu oraz nadmiernym wypasem zwierząt. W Afryce i Azji, miliony zwierząt gospodarskich zmarły w wyniku niezwykle ciężkich zim i suchych lat. Na obszarach położonych bardziej na północ, pasterze reniferów zmagają się z terenami bagiennymi i zmianą dróg migracji zwierząt, co związane jest z innym rozłożeniem cykli zamarzania i rozmarzania ziemi.

 

Podczas gdy zmiana klimatu zbiera żniwa na całym świecie, społeczność musi zmierzyć się z następującymi pytaniami – jak przystosować się do zmieniających się warunków i jak pomóc uchodźcom klimatycznym. Należy też zająć się tematem zarządzania i przydzielania ziem i innych zasobów, ponieważ populacja i jej zapotrzebowania wciąż rosną.

Przykładowo granica między Indiami a Bangladeszem już teraz jest obszarem konfliktowym, gdzie rząd indyjski wybudował 3000 kilometrowe ogrodzenie, by powstrzymać uchodźców klimatycznych przed migrowaniem do Indii. Podczas gdy Indie twierdzą, że i tak są już zbyt gęsto zaludnione i nie mają wystarczającej powierzchni, by przyjąć imigrantów, Banglijczycy uważają, że jest to jedyne dostępne im miejsce ucieczki przed podnoszącym się poziomem morza.

Liczba uchodźców klimatycznych rośnie, a świat musi zapewnić pomoc humanitarną i wsparcie prawne tym, którzy nie przyczynili się do problemu zmiany klimatu. Jedną z tragedii związanych ze zmianą klimatu jest to, że biedni i pozbawieni praw obywatelskich ludzie ponoszą konsekwencje działań mieszkańców krajów uprzemysłowionych. W związku z tym, ich obowiązkiem moralnym powinno być łagodzenie następstw zmiany klimatu tak bardzo, jak to możliwe.

  Więcej: Worldwatch.org

http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2194/uchodzcy-klimatyczni-ludzie-ponosza-konsekwencje-zmiany-klimatu

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz