slowoklucz
Szczyt klimatyczny-COP19

Szczyt klimatyczny - COP19

 

W dniach 11 – 22 listopada 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się 19. Konferencja Stron Ramowej Konwencji UN ds. Zmian Klimatu. Przez 12 dni delegaci ze 194 krajów, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych, reprezentanci miast i biznesu dyskutowali o globalnej polityce klimatycznej.

 

 Konferencja według uczestników, jak i organizatorów zakończyła się sukcesem.  Ustalono mapę drogową nowego porozumienia klimatycznego, które ma zostać podpisane w 2015 roku w Paryżu. Oznacza to, że przyjęto harmonogram działań, które muszą zostać podjęte do szczytu COP21 w Paryżu, aby możliwe było zawarcie wówczas nowego porozumienia.

 

Podczas  trwania konferencji stronom udało się podjąć decyzję m. in. dotyczącą Platformy Durbańskiej. Sformułowano plan przebiegu negocjacji nad umową zobowiązującą 194 państwa świata do wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu. Uczestnicy ustalili również procedury i działania Zielonego Funduszu Klimatycznego, stworzyli zasady finansowania przez kraje rozwinięte inwestycji proklimatycznych w ramach tego funduszu oraz zasady finansowania pomocy dla krajów, które narażone są na gwałtowne zjawiska pogodowe wynikające z zachodzących zmian klimatu.

Szczyt klimatyczny w Warszawie zostanie zapamiętany również z powodu rozpoczęcia współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu wraz z przedstawicielami świata biznesu i miast. Podczas szczytu w Warszawie rozpoczęto po raz pierwszy w historii konferencji stron, dialog z przedstawicielami biznesu i miast. Przedstawiciele państw mieli możliwość szukać wspólnej drogi przeciwdziałania zmianom klimatu z tymi, którzy w praktyce wdrażają decyzje polityczne, kierującymi największymi firmami oraz burmistrzami największych miast świata ze wszystkich kontynentów.

 

Nie wszyscy upatrują jednak sukces w tej konferencji. Naukowcy oraz ekolodzy wypowiadają się o nim jako o porażce. Oczekiwania były ogromne, a porozumienie bardzo skromne. Problemem stał się brak decyzji dotyczących krótko- i długoterminowych decyzji w zakresie celu redukcji emisji CO2. Brak postępu według jednych spowodował nawet opuszczenie obrad przez organizacje pozarządowe. Kolejna konferencja odbędzie się w 2014 roku w Limie.

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz