slowoklucz
"Pod kloszem..." - kontynuacja

Zmiany klimatu i ich konsekwencje zarówno społeczne jak i środowiskowe stały się ostatnio jednym z najpopularniejszych zagadnień poruszanych zarówno na arenach światowych, jak i podczas lokalnych rozważań. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że to my – ludzie  i nasze działania jesteśmy winni ocieplaniu się klimatu, a nie tylko Słońce.


Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom czytelników, powstała kontynuacja, cieszącej się już ogromną popularnością, pomocy dydaktycznej „Pod Kloszem czyli prognoza pogody”. 


„Pod kloszem, czyli prognoza pogody” – kontynuacja, podobnie jak pierwotna wersja publikacji, jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy z zakresu globalnego ocieplenia, zmian klimatu i ochrony środowiska. Jest to rzetelnie przygotowany przewodnik poruszający najważniejsze tematy związane z oddziaływaniem człowieka na środowisko naturalne, a w szczególności skupiający się na:
  • Promocji energetyki odnawialnej jako sposobu na racjonalne gospodarowanie ograniczonymi zasobami środowiska naturalnego;
  • Pochwale energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej;
  • Podkreśleniu roli racjonalnej gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku i recyklingu;
  • Krytyce motoryzacji jako najpoważniejszego dostarczyciela gazów cieplarnianych;
  • Postawie Polski, jako kraju o cennych walorach środowiskowych, również zagrożonego przez globalne zmiany środowiska.
Największą zaletą, która wyróżnia „Pod kloszem…” spośród innych pomocy dydaktycznych, oczywiście obok wybitnego zaplecza merytorycznego i dydaktycznego, jest interdyscyplinarność i kompleksowość poruszanych dziedzin nauki, wzajemnie się przeplatających i uzupełniających, a także co się z tym wiąże - systemowe podejście do zagadnienia jakim są zmiany klimatu, ochrona środowiska i globalne ocieplenie. Publikacja ta, poza  naukowymi faktami przedstawi czytelnikom ich wpływ na nasze codzienne życie, rozwój cywilizacyjny i współczesne wyzwania społeczne. Pomoże zrozumieć funkcjonowanie wzajemnych relacji, sieci powiązań między przyrodą a społeczeństwem, a także uzmysłowi odbiorcom, że naruszenie jednego, choćby najmniejszego elementu budującego naszą rzeczywistość, pociąga za sobą trudne do przewidzenia skutki.
 
Poza atrakcyjną merytorycznie i dydaktycznie treścią, barwie zilustrowaną zdjęciami, schematami i wykresami, dodatkowo proponujemy czytelnikom formę multimedialną wydawnictwa – 3 płyty DVD, na których znajduje się 12 programów telewizyjnych „Pod kloszem, czyli prognoza pogody”. Innymi słowy oferujemy naszym odbiorcom ponad 150 minut rozrywki, która w znaczącym stopniu urozmaici i jednocześnie umili przyswajanie wiedzy.
Podsumowując „Pod kloszem, czyli prognoza pogody” - kontynuacja to:
  • Rozszerzenie oferty metodycznej dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej, geografii i biologii zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a także podczas lekcji przyrody - przedmiotu uzupełniającego, zalecanego do realizacji przez MEN;
  • Przekazanie najnowszych treści edukacyjnych w dziedzinie zmian klimatu, przybliżenie ostatnich danych i statystyk oraz wskazanie źródeł samodzielnego ich zdobywania;
  • Udostępnienie ciekawych scenariuszy zajęć lekcyjnych, oraz upowszechnienie innych aktualnych materiałów dodatkowych;
  • Zwiększenie świadomości ekologicznej czytelników, kształtowanie ich aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych;
  • Podniesienie osobistej odpowiedzialności za dbałość o dobro środowiska naturalnego, a w konsekwencji zmniejszanie antropogenicznego oddziaływania na zmiany klimatu.

Autorzy
Redakcja: Robert Kęder
Współpraca redakcyjna: Marcin Podlewski, Karolina Kawczyńska
Redakcja merytoryczna: Joanna Lenart – Kowalska, dr Witold Lenart
Scenariusze zajęć lekcyjnych: Katarzyna Mijakowska
Projekt graficzny: Michał MarkiewiczSpis treści

Rozdział 1: Nastroić instrumenty
Żeby zabrać się z odpowiedzialnością do pisania o trudnym, dynamicznym i obchodzącym wszystkich problemie, trzeba nastroić instrumenty przekazu. Chodzi o to, by przesyłane odbiorcom dźwięki trafiały do ich uszu z częstotliwością uważaną za przyjemna i spodziewana. To spora trudność, bo odbiorców i oczekiwań jest wiele, a instrumentów liczba ograniczona, zaś strojenie skomplikowane. Przecież są wśród nas tacy, którzy żądają choćby najgorszej, ale pełnej prawdy, inni oczekują słów uspokajających, jeszcze inni szybkich i trafnych decyzji. Grac trzeba, i to po mistrzowsku. I jeszcze na dodatek przychodzi grac, przebijając się przez kakofonię i szum przeróżnych pozornych znawców rzeczy.


Rozdział 2: W oczekiwaniu na zgodny chór
Co nas czeka w końcu 2009 roku i w latach następnych? Zapewne żadne prognozy nie okażą się w stu procentach trafne. Wydarzy się bardzo wiele. Klimat będzie się zmieniał. Będziemy otrzymywać coraz to nowe informacje na temat zmian i wysiłków zmierzających do uporania się z tym wielkim wyzwaniem. Będziemy, oczekiwać z niepokojem zmian w naszym stosunku do przyrody, środowiska, zrównoważonego rozwoju. Zmiany będą, ale czy wystarczająco głębokie i szybkie?


Rozdział 3:  Uwertura
Wciąż trwające gwałtowne poszukiwania innego niż opisano w tej książce łańcucha przyczynowo-skutkowego, związanego z antropogenicznymi zmianami klimatu, jak dotąd okazały się bezowocne. Hipoteza, wciąż jeszcze hipoteza, że to człowiek, czyli stworzona przez niego cywilizacja, jest główną przyczyną zmian w atmosferze i w konsekwencji na Ziemi, jest najbardziej prawdopodobna.


Rozdział 4: Polska Przygrywka
Każdy naród trwający od setek lat na odwiecznej swej ziemi zjednoczył się fizycznie i mentalnie z krajobrazem, ze swojska rzeźba, dolinami rzek, pojedynczymi i zebranymi w lasy drzewami. Wszystko to jest pośrednio wytworem klimatu. Dlatego tak bardzo obchodzi nas jego ewentualna zmiana, nawet pozornie niewielka.


Rozdział 5: Dysonans
Nie można gniewać się na tych filozofów i przyrodników, którzy uważają, że człowiek nie dorósł sprawnością i roztropnością do poziomu natury, że generalnie zeszpecił i zanieczyścił Ziemię, choć nie wszędzie jednakowo. Nie da się obronić tezy o powszechnym postępie cywilizacyjnym, odbywa się on do wtóru ze stratami i przy coraz to nowo odkrywanych zagrożeniach. Globalne ocieplenie jest jednym z nich.


Rozdział 6: All’ Antico
Nikt z nas nie jest przyzwyczajony do myślenia w kategoriach średnich temperatur Ziemi. Dobrze wiemy, że doświadczamy dużych zmian temperatury między latem a zima oraz że możemy podróżować do strefy tropikalnej czy arktycznej bez ryzyka szoku termicznego.


Rozdział 7: Intermezzo solarne
Jeśli przyjmiemy hipotezę, że przyczyną ocieplenia jest energia uruchamiana przez człowieka, najsensowniejszym rozwiązaniem jest szersze i sprawniejsze wykorzystanie energii słonecznej. Nie powoduje to uruchamiania dodatkowego ciepła. Jednak nie jest to tak łatwo zrobić, jak można wystawić swe ciało na słoneczne promienie.


Rozdział 8: Energico
Produkcja i dystrybucja energii, jeszcze tak niedawno uważane za wyznacznik postępu i zamożności społeczeństw, są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska. Energetyka odpowiada za proces globalnego ocieplenia (nie tylko w rezultacie przyspieszenia obiegu wody i spotęgowania efektu cieplarnianego), jest główną przyczyną zakwaszenia opadów, wzmaga eutrofizację wód powierzchniowych (np. ogrzewając te wody zrzutami pochłodniczymi), w znaczącym stopniu przyczynia się do zagrożenia polami elektromagnetycznymi, odpadami kopalnianymi, hałasem i awariami.


Rozdział 9: Klimatyczne oratorium
Trudno o lepszy moment wydania takiego programu telewizyjnego i książki, zwłaszcza popularnonaukowej. Zagrożenie tego, co uważaliśmy przez wieki za trwałe dobro – powietrza i klimatu – to szok dla wszystkich na Ziemi, a więc także powód do szukania wyjaśnień. Zastanówmy się, co dziś skomponowaliby Vivaldi, Haydn i Głazunow. Tempo uświadamiania tych zagrożeń jest naprawdę imponujące. Dziś już w ulicznej rozmowie można pytać o dziurę ozonowa, pustynnienie czy stepowienie, kwaśne deszcze czy globalne ocieplenie.

Rozdział 10: Con moto
Nie ma wątpliwości, że najskuteczniej ostrze walki o ochronę klimatu powinno być ukierunkowane na motoryzację. Puste samochody o rosnących mocach, pędzące daleko i bez uzasadnionego celu, to ewidentna zakała dzisiejszej cywilizacji. Tylko jak przekonać do tego właścicieli aut?


Rozdział 11: Partytura
Globalne ocieplenie jest jednym z tych zagrożeń dla środowiska, które powinno wyzwalać reakcję społeczeństw i pojedynczych ludzi w skal największej z możliwych.


Rozdział 12: Instrumentarium
Wskazówki dla nauczycieli i wykładowców, przeznaczone głownie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (do wykorzystania na zajęciach z geografii, biologii, ochrony środowiska, czy też podczas godzin wychowawczych i różnego rodzaju ścieżek edukacyjnych), a także dla studentów w ramach przedmiotu ochrona środowiska na studiach licencjackich.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz