slowoklucz
Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli

SZKOLENIA DLA EDUKATORÓW i NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA
Aby realizować swoje cele Akademia organizuje regularne szkolenia dla edukatorów i nauczycieli.
Osoby związane z nauczaniem formalnym powinny być najlepiej przygotowanymi osobami, które będą pełnić rolę edukatorów. Na ich barkach spoczywa przecież odpowiedzialność za poziom intelektualny pokolenia, które dorasta, które będzie zmagać się ze skutkami zmian klimatu, które zdecyduje czy proces będzie postępować, czy nauczymy się radzić z jego następstwami. Nauczyć jak edukować, to zadanie kluczowe, które przyświeca nam - organizatorom szkoleń.

Szkolenia dają odpowiedź na pytania:
  • Co to jest globalne ocieplenie?
  • Czym jest Protokół z Kioto i Ramowa Konwencja Klimatyczna?
  • Rola Polski w koalicji na rzecz ochrony klimatu?
  • Jak interesująco i skutecznie nauczać o zmianach klimatu w sposób?
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące kwestie:
  • Istoty i naukowych podstaw globalnego ocieplenia
  • Jak zmiany klimatu (globalne ocieplenia) można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych z młodzieżą
  • Przegląd możliwych następstw zmiany klimatu w stronę ocieplenia
  • Najważniejsze działania indywidualne, mogące przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń klimatycznych
BROSZURA SZKOLENIOWA

„Klimat – przyroda – człowiek. Globalne ocieplenie – wyzwanie dla społeczeństw XXI stulecia”

Broszura zawiera informacje niezbędne dla każdego kto zajmuje się lub chciałby zająć się nauczaniem o zrównoważonym rozwoju i ekologii. Jest ona zwięzłym i interesującym zapleczem merytorycznym dla osób, które pragną w sposób kompetentny edukować o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi i sposobach im zapobiegania. Broszura ta będzie wręczana uczestnikom szkoleń.

Broszura zawiera:
      Najnowszą wiedzę i wiadomości związane z globalnym ociepleniem (wyniki obrad na Bali, przygotowania do
      konferencji klimatycznej w Poznaniu, aktualne obserwacje atmosferyczne)
      Repetytorium - wybrane definicje, prawa, omówienia procesów
      Jak uczyć i przekonywać - wskazówki dydaktyczne, scenariusze lekcyjne i zadania
      Rekomendacje dotyczące źródeł i ciekawe dane pomiarowe, zestawienia statystyczne, prognozy
      Wywiad ze specjalistą - badaczem koncentracji ditlenku węgla dr inż. Tomaszem Śnieżkiem
      Zalecenia dla chroniących klimat
      Krótki słownik polska-angielski W broszurze znajdują się scenariusze edukacyjne, które skierowane są do przede wszystkim do szkół ponadgimnazjalnych (geografia, biologia, ochrona środowiska, godziny wychowawcze, ścieżka edukacyjna 'Edukacja ekologiczna') bądź też do studiów licencjackich (ćwiczenia w ramach przedmiotu ochrona środowiska).

Autorzy:
Redakcja: Robert Kęder, Karolina Kawczyńska
Redakcja merytoryczna: dr Witold Lenart, dr Krzysztof Kafel, Joanna Kowalska-Lenart
Scenariusze zajęć lekcyjnych: Katarzyna Mijakowska
Projekt graficzny: Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz