slowoklucz
Scenariusz 8

Biosfera w obliczu zmian klimatu - Kto straci, kto zyska?

1. Wprowadzenie:
polecenia dla ucznia:

  • podaj przykłady z własnego życia wyraźnego wpływu pogody na jakieś zdarzenie lub decyzję.(wniosek: mimo postępu techniki jesteśmy nadal bardzo zależni od pogody)
  • Przypomnij sobie pogodę w Polsce w ciągu ostatniego roku, opisz krótko każdą z pór roku, zwracając uwagę na jej długość, temperatury, opady i porównaj z wieloletnimi danymi klimatycznymi dla swojego regionu (dane znajdziesz np. w „Świecie w liczbach”). Czy ten rok był typowy ?


2. Informacja:
Charakterystyczną cecha klimatu umiarkowanego przejściowego jest duża zmienność pogody z dnia na dzień i z roku na rok. Zachowana jednak zostaje tzw. dynamiczna równowaga systemu klimatycznego.
O zmianie klimatu mówimy, gdy ta równowaga zostaje zachwiana. Takie zmiany następowały w przeszłości historycznej. W średniowieczu miało miejsce optimum klimatyczne (okres gorący i suchy), natomiast lata 1400 – 1850 to tzw.. Mała Epoka Lodowa.
Najnowsze zmiany są jednak bardzo szybkie, zauważalne w ciągu życia jednego pokolenia. W ciągu ostatnich 100 lat średnia roczna globalna temperatura powietrza wzrosła o 0,6º C.

W ciągu ostatnich 500 lat najwyższe średnie temperatury  roczne zanotowano w 1973 – 2002.

 

3.    Na podstawie filmu poleć uczniom odpowiedzieć 
  -   Jak ostatnio zmieniają się pory roku w Polsce.
  -   Wymienić korzyści i zagrożenia wynikłe z tych zmian.

4.    Treść filmu „Mrożone tropiki”

a)    wpływ pogody na wydarzenia historyczne

b)    zmiany długości pór roku w Polsce

c)    korzyści i zagrożenia dla rolnictwa w Polsce przy prognozowanych zmianach klimatu

d)    zmiany rozmieszczenia obszarów rolniczych na świecie

e)    skutki ekonomiczne globalnego ocieplenia

 

5.    Polecenia dla ucznia:
Wskaż na mapie obszary, które ujemnie odczują skutki globalnego ocieplenia i te, które na nim skorzystają


6.    Na świecie nasilą się ruchy migracyjne. Na obszarach biednych wzrośnie bieda, co może grozić epidemiami, konfliktami na skalę światową. Jak temu przeciwdziałać ? (burza mózgów, dyskusja). Należy uświadomić uczniom, że z tego powodu ucierpią także bogaci np. szerzenie się epidemii AIDS, zagrożenie ptasia grypą, terroryzm.

 

7.    Kto jest głównie odpowiedzialny za emisję zanieczyszczeń, a kto najbardziej odczuwa skutki ? Na podstawie poniższych danych wskaż  państwa które najbardziej odpowiadają za  pogarszające się warunki życia na Ziemi.

 

 

 

 

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz