slowoklucz
Scenariusz 10

Ty w stosunku do globalnego ocieplenia - Sadź drzewa – będzie chłodniej

Szkoła ponadgimnazjalna, ćwiczenia w ramach przedmiotu „ochrona środowiska” na studiach licencjackich.
Przedmiot: geografia, ochrona środowiska, biologia,  ścieżka edukacyjna „Edukacja ekologiczna”. Hasła podstawy programowej:

 • Funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka -> Geografia, zakres podstawowy.
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem -> Edukacja ekologiczna
 • Ekologiczne powiązania pomiędzy biosferą i cywilizacją ->- biologia


Cele lekcji:

 • pogłębianie wiedzy na temat współzależności człowieka i przyrody,
 • kształcenie świadomości ekologicznej i budzenie odpowiedzialność  za podejmowane działania w środowisku,
 • przygotowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności ilościowej  oceny zmian w środowisku oraz bilansowania zasobów środowiska.

 1. Przypomnij  uczniom lub studentom podstawy kształtowania się bilansu tlenu i węgla w przyrodzie oraz związki pomiędzy wymiana gazową u roślin i zwierząt a utrzymywaniem się składu powietrza atmosferycznego.

 2. Przeprowadź wstępne obliczenia związane z ilością wydychanego przez człowieka dwutlenku węgla oraz produkowanego przez rośliny tlenu
 3. Postaw następujące problemy:

  • Czy można za pomocą prostych działań przeciwdziałać globalnemu ociepleniu?
  • Czy powinniśmy czuć się zobowiązani do działań, których nie podjęli nasi rodzice?
  • Czy powinniśmy starać wykonać pracę za nasze dzieci i wnuki, którzy na pewno będą mieli więcej przeróżnych kłopotów wynikających z naszych zaniedbań?

 4. Poproś uczniów o ich  zapisanie i odpowiedzenie na te pytania po obejrzeniu I odcinka filmu ( na podstawie kolejno wykonanych zadań).

 5. Jakie przyczyny globalnego ocieplenia możemy zredukować systematycznymi, codziennymi działaniami, jakimi? Należy ułożyć stosowną tabelkę i wypełniać ją stopniowo przez tych uczniów na tablicy lub na flip-chart’cie.


Oglądamy odcinek I filmu. Zastanawiamy się co możemy uczynić na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Otwarta dyskusja nad tezami i faktami stawianymi przez nauczyciela lub uczniów.
Plansza z obiegiem węgla w przyrodzie (dostępna w wielu wydawnictwach i podręcznikach). Nauczyciel stawia krótkie tezy poprzedzone przytoczonymi faktami              i oczekuje odpowiedzi. Dwutlenek węgla akumuluje się w atmosferze, co może wywołać globalne ocieplenie, musimy temu zaradzić zmniejszając wykorzystanie energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych oraz zwiększając liczbę asymilujących dwutlenek węgla drzew.

Zwraca się z zapytaniem: Jak to zrobić?

Uczniowie lub studenci wymieniają sposoby ograniczenia zużycia energii. Każdy Polak jest odpowiedzialny za emisję około 2 ton węgla (w postaci CO2) do atmosfery.

Około 2/5 z tego to emisja związana z motoryzacją. Oczywiście podana wartość dla innych krajów jest różna (patrz — zał. nr 1).

A jeśli nie jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycia energii i zrezygnować z samochodu, ogrzewania, oświetlenia, TV, sprzętu gospodarstwa domowego, różnych dóbr produkowanych z użyciem energii elektrycznej i cieplnej - powinniśmy pielęgnować drzewa.

Jak wiele drzew należy  zasadzić, by pochłonęły one dwutlenek węgla, który zostanie wyemitowany w związku z Twoim istnieniem przez resztę życia?. Czy chcesz się tego dowiedzieć?. Zastanów się: Czy osoby starsze powinny sadzić mniej drzew, bo przed nimi krótsze życie? Czy najmłodsi powinni sadzić mniej drzew, bo osiągną one duże rozmiary i będą intensywniej pochłaniały CO2?. Nauczyciel pokazuje wykres (zał. nr 2).

Jeśli zatem zabierzesz się do pracy zaraz, wystarczy, byś posadził kilkadziesiąt sadzonek, które pochłoną w przyszłości cały dwutlenek węgla wyemitowany w związku z Twoim życiem.
A jeśli nie możesz lub nie umiesz zajmować się szkółkarstwem lub sadzeniem drzew?

Wystarczy, byś zaopiekował się 20-30 młodymi drzewami, chroniąc je przed utratą wilgoci, chorobami, wyrębem, wymarznięciem. Efekt jest ten sam.
Ten sam, jeśli uratujesz od zagłady jedno drzewo 70-letnie, raz na 2 lata. Pochłania ono bowiem 3-4 tony CO2

Uczniowie proponują różne formy własnych działań, by stać się członkami zrzeszenia ludzi nie przyczyniających się do efektu cieplarnianego.
Plonem lekcji może być pisemna deklaracja uczniowska wynikająca z tablicy podanej wyżej.

W tym celu nauczyciel przedstawia informację o możliwościach sadzenia i pielęgnowania drzew w mieście, gminie oraz udostępnia dane o stanie zieleni w okolicy.

A może uczniowie mogą pomóc w wypełnianiu tego obowiązku zaniedbanego przez starszych. Powracamy do wstępnych pytań

 

 

 

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz