slowoklucz
Styczeń

POLACY O STANIE ŚRODOWISKA I ZMIANACH KLIMATU

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na początku grudnia 2009r. przez Centrum Badania Opinii Publicznej, aż 61% Polaków jest zaniepokojonych stanem środowiska na świecie, natomiast stan środowiska tylko naszego kraju jest przedmiotem obaw dla połowy badanych.


Autorzy sondażu podkreślają, że problemy środowiska naturalnego - zarówno o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i światowym - dostrzegają częściej osoby lepiej wykształcone oraz mieszkańcy większych aglomeracji.


Według 71% badanych człowiek i jego sposób życia ma znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego. Aż 62% Polaków ocenia, że swoimi działaniami mogą korzystnie wpłynąć na środowisko w swojej własnej miejscowości. Są to głównie osoby lepiej wykształcone, młode oraz mieszkańcy miast. Dodatkowo, co warto zaznaczyć - zdaniem 1 badanych (na co składają się głownie osoby starsze i gorzej wykształcone) działania jednostkowe nie mają na to większego wpływu.


Ponadto 55 proc. Polaków zgadza się z tym, iż klimat się zmienia, wątpliwości w tej sprawie ma tylko 34% badanych. Według 46% ankietowanych zmiany klimatu następują w sposób cykliczny, a o ciągłym ocieplaniu się klimatu mówi 37 proc. badanych.


Zdaniem 60 proc. Polaków, zmiany klimatu to przede wszystkim efekt działalności człowieka. 71 proc. badanych postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie. 16 proc. ankietowanych twierdzi, że nie należy się ich szczególnie obawiać. 4 proc. Polaków ocenia, że zmiany klimatu nie stanowią żadnego zagrożenia.


Zmiany klimatyczne są częściej postrzegane jako istotne zagrożenie przez najmłodszych badanych, uczniów i studentów, a także osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańców największych aglomeracji miejskich. Mniejszą wagę do tych procesów przywiązują rolnicy, których praca w dużym stopniu powiązana jest z kondycją środowiska i klimatem.


Analizując natomiast celowość i kosztownośc działań mających na celu poprawę stanu środowiska, to 58 proc. Polaków ocenia za stosowne podjęcie owych działań, które powstrzymałyby negatywne procesy klimatyczne i wiązałyby się z poniesieniem przez Polskę umiarkowanych wydatków. 19 proc. badanych postuluje podjęcie natychmiastowych działań w tej sprawie, nawet jeśli będą one kosztowne. Natomiast 15 proc. Polaków uważa, że na razie nie są potrzebne żadne wydatki na te cele.źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz