slowoklucz
Maj

KLIMAT A ROLNICTWO

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest w trakcie realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego  „Klimat a rolnictwo” dedykowanego osobom zawodowo związanym  z problematyką rolno-środowiskową, w tym głównie przedstawicielom Wojewódzkich Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.klimatarolnictwo.pl oraz na www.klimatarolnictwo.pl/biomasa.

 

Z uwagi na wysoką ocenę merytoryczną i dydaktyczną honorowe patronaty nad projektem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska Izba Biomasy oraz Wojewodowie Województw: Lubelskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Zachodniopomorskiego oraz Ambasada Królestwa Danii.

 

Co więcej, patronaty merytoryczne nad projektem objęły: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach, Instytut Ochrony Środowiska oraz Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW.

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  • organizację 32 szkoleń z zakresu adaptacji rolnictwa do zmieniającego się środowiska;
  • produkcję programu telewizyjnego na temat odnawialnych źródeł energii;
  • opracowanie, druk i dystrybucję 2 wydawnictw szkoleniowych;
  • rozbudowę portalu www.klimatarolnictwo.pl i utworzenie kalkulatora uprawy biomasy;
  • przeprowadzenie konkursu ekologicznego i internetowego quizu.

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz